qrv-08_-thdn-vs-output-voltage-20-32-50-150-300-ohm-1-khz-20-khz-bw