qrv-08_-thdn-vs-output-power-1-khz-300-ohm-20-khz-bw